Rezultati u roku od 2 sata

Laboratorijska dijagnostika predstavlja nezaobilazni i veoma važan deo sistema zdravstvene zaštite. U zavisnosti od vrste testa koje je doktor odredio potrebno je različito vreme za dobijanje rezultata. Većina rezultata se izdaje istoga dana, dok neke analize zahtevaju duži period od 2-3 pa i više dana. Naša laboratorija omogućava da pacijenti veoma brzo dobiju neophodne rezultate analiza.

Tako npr. rutinske analize krvi mogu biti završene za nekoliko minuta (KKS+ CRP za 20-30 min., INR za 30 min.) do nekoliko sati (kompletna biohemija  za 2 sata, pojedini hormoni i tumor markeri za 2 sata, pojedine analize iz stolice za dva sata).

Za sva vaša pitanja i dileme možete se obratiti našoj laboratoriji.