Lajmska bolest

Lajmska bolest je zarazna bolest čiji je uzročnik Borrelia burgdorferi. Infekcija se prenosi ubodom krpelja. Vreme od uboda krpelja do pojave prvih simptoma bolesti iznosi 30 dana . Rana faza bolesti ponekad može biti bez ikakvih simptoma a oboleli se javi lekaru tek sa kasnim manifestacijama. Najveći broj obolelih registruje se od maja do jula meseca, mada se aktivnost krpelja zapaža tokom čitave godine ukoliko im pogoduju klimatski faktori.

Dijagnoza se postavlja serološki, određivanjem specifičnih antitela u krvi pacijenta. Prema aktuelnim preporukama, prvo se radi određivanje specifičnih antitela , a ukoliko se dobije pozitivan nalaz, u cilju potvrde se primenjuje Western blot test.

U našoj laboratoriji možete uraditi oba testa.