Priprema pacijenta za uzimanje Prolaktina

Prolaktin se najčešće određuje kod ispitivanja neplodnosti, poremećaja menstrualnog ciklusa, galaktoreje (lučenje mleka koje nije u vezi sa dojenjem) i impotencije.  Lučenje prolaktina je različito tokom 24 sata. Najviši nivo je u toku spavanja i neposredno posle buđenja. Prolaktin spada u hormone stresa, tj njegova vrednost može biti lažno povećanja zbog stresa, bilo da je u pitanju fizički stres (vežbanje, trauma, operacija), psihički stres (depresija, anksioznost) ili fiziološki stres (groznica, hipoglikemija).

Priprema pacijenta za uzimanje Prolaktina

  • dan pre testa pacijent treba da izbegava hranu bogatu proteinima
  • dan pre testa pacijent treba da izbegava stimulaciju grudi
  • pacijent mora biti budan 2 sata pre vađenja krvi i ne sme raditi vežbe za to vreme
  • pacijent mora da bude relaksiran i ne sme da bude izložen bilo kakvom stresu
  • mnogi lekovi podstiču oslobađanje prolaktina kao što su antidepresivi, analgetici I opijati. Obavestite Vašeg lekara o svim lekovima koje uzimate i konsultujte se o eventualnom prekidu uzimanja lekova koji mogu da utiču na rezultate i pri dolasku u laboratoriju  prijavite  tu informaciju
  • krv se vadi nakon prethodnog mirovanje pacijenta (sedeći položaj) od 20-ak minuta