Priprema pacijenata za sakupljanje stolice

OKULTNO KRVARENJE U STOLICI

Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu.

Paziti da se uzorak ne kontaminira vodom iz toaleta.

Uzorak stolice ne uzimati tokom i tri dana nakon menstrualnog krvarenja, kao ni ako postoji vidljivo krvarenje iz hemoroida ili krv u urinu jer to može biti razlog za dobijanje lažno pozitivnih rezultata. Takođe, uzorak ne treba uzimati ni u slučaju akutnog proliva.

Ograničenja u ishrani nisu potrebna jer je test specifičan za ljudski hemoglobin.

Alkohol i aspirin mogu izazvati gastrointestinalnu iritaciju koja može rezultirati okultnim krvarenjem. Ove supstance ne treba koristiti 48 sati pre testiranja.

NESVARENA HRANA U STOLICI (mišićna vlakna, skrobna zrna, masne kapi)

Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu.

HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN U STOLICI

Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu.

KOPROKULTURA

U sterilnu suvu posudu (namenjenu za tu svrhu) stavlja se stolica veličine zrna graška, pri čemu se pokupe krvavi i sluzavi delovi stolice, ukoliko postoje. Da bi se dobio što veći procenat pozitivnih nalaza, treba uraditi više uzastopnih uzoraka stolice (najčešće 3 uzastopna uzorka).Koprokultura u našoj laboratoriji podrazumeva pregled stolice na prisustvo bakterija roda: Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica i prisustvo gljiva iz roda Candida spp..

PREGLEDA STOLICE NA PARAZITE

Stolica mora biti sveža. Za rutinsko ispitivanje preporučuje se pregled tri uzorka stolice, veličine zrna graška, koji se stavlja u sterilnu suvu posudu (namenjenu za tu svrhu). Upotreba antibiotika (tetraciklin), laksativnih sredstava (za čišćenje), mineralnih ulja, preparata protiv proliva (dijareje) odlaže parazitološko ispitivanje.

PERIANALNOG OTISKA

Uveče pre spavanja oprati predeo oko čmara. Najmanje 12 h pre uzimanja perianalnog brisa, analna regija se ne sme prati, mazati, ni talkirati.Otisak se uzima ujutro, pre defekacije. Čmar ne treba prati pre uzimanja otiska.