Priprema pacijenata za davanje uzorka sputuma i spermokulture

Sputum (iskašljaj)

Uzorak sputuma za bakteriološku i mikološku analizu

  • jutarnji sputum je najpogodniji uzorak;
  • pre uzimanja sputuma pacijenta treba uputiti o ispravnom postupku davanja uzorka;
  • pacijent treba oprati zube četkicom bez zubne paste i isprati usta vodom da bi se smanjio broj popratnih bakterija (da se ukloni fiziološka flora guše), ostaci hrane ili lekova;
  • pacijent se treba duboko nakašljati i izbaciti iskašljaj u sterilnu posudu;
  • uzorak iskašljaja treba dostaviti  u laboratorij u roku od 2 sata.

 

Spermokultura:

Pre davanja uzorka sperme potrebno je da pacijent urinira.

Uzorak se uzima u sterilnu posudu i donosi u laboratoriju na analizu u roku od sat vremena.