O nama

u par reči

O nama Naša priča

Laboratorija za medicinsku biohemiju Srbolab osnovana je 06. avgusta 2002.godine. Svih ovih godina pratila je najnovije svetske trendove u medicini, i u skladu sa tim nabavljala opremu vrhunske tehnologije. Sve to je pratilo i proširenje prostornih kapaciteta . Tako je 05.06.2015 godine otvorena i samostalna mikrobiološka laboratorija Srbolab M.

Laboratorija Srbolab registrovana je  za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije.Kada smo 2002 godine počeli sa radom prevashodni cilj bio nam je, a i danas je ostao isti, da svojim pacijentima pružimo kvalitetnu, pouzdanu i nadasve tačnu zdravstvenu uslugu. Laboratorija je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom. Sva ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima koji su umreženi sa računarskim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu.Koliko smo u tome uspeli potvrđuje broj pacijenata koji nam je do sada ukazao svoje poverenje, i svoje zdravlje poverio nama. To je dovoljan razlog da poverujemo da naše malo, zaista nekome znači puno, i da smo na dobrom putu u ostvarivanju naših ciljeva. Velika obaveza za nas u budućnosti je da opravdamo očekivanja i poverenje ljudi koji su svoj život stavili i stavljaju u naše ruke, i da budemo još bolji, još efikasniji i još brži jer ZDRAVLJE NE SME DA ČEKA!

POLITIKA I KONTROLA KVALITETA

firma_od_poverenja

Firma od poverenja

Sertifikat 2016

Laboratorija Srbolab u svom radu primenjuje principe dobre laboratorijske prakse. Posedujemo izuzetno stručan i dobro obučen kadar sa zavidnim iskustvom koga predvodi farmaceut-medicinski biohemičar Marina Aleksić u saradnji sa farmaceut-medicinski biohemičar Jovana Tutuš, dr Ljilana Milenković specijalista mikrobiologije sa parazitologijom i dr Leposava Sekulić specijalista mikrobiologije sa parazitologijom.Stručni tim prati sve novine u razvoju savremene medicine i laboratorijske dijagnostike i primenjuje ih u laboratoriji. Poštujući zahteve lekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu se sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme. U laboratoriji „SRBOLAB“ možete uraditi hematološke i biohemijske analize, analize hormona i tumor markera, nivo lekova u krvi, imunološke analize, i analize vezane za virusologiju i mikrobiologiju. Sprovodimo kontinuiranu edukaciju svih zaposlenih.
Naša laboratorija omogućava da pacijenti veoma brzo dobiju neophodne rezultate analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.
Sve analize laboratorija obavlja stručno, brzo i kvalitetno po pristupačnim cenama, uz omogućeno stručno tumačenje odgovornih lica. Za sva vaša pitanja i dileme iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse, možete se obratiti našojlaboratoriji.
Negujemo prijateljski i individualni pristup prema pacijentima, savetujući redovne kontrole i radeći na prevenciji i edukaciji pacijenata o zdravom stilu života. Rezultati dosadašnjeg rada laboratorije u tom smislu su krajnje pozitivni. Dobra saradnja i komunikacija sa korisnicima usluga čini osnov za ostvarenje zadovoljavajućeg rezultata.

Labotarorija Srbolab obezbeđuje i usluge terenske službe, odnosno usluge uzimanja uzoraka u stanu pacijenta i dostavljanja izveštaja o ispitivanju na određenu adresu.

PREVECAL

sertiikati

Opredeljenje laboratorije SRBOLAB je uvek bilo da prati savremene svetske trendove u oblasti medicinskih nauka, kao i da u svom radu primenjuje najnovija naučna saznanja, a s ciljem postizanja što tačnijih rezultata. Iz tih razloga smo se uključili u evropsku kontrolu rada laboratorija, PREVECAL.

prevecal_2011
prevecal_gold
prevecal_platinum

PREVECAL GOLD i PREVECAL PLATINUM

Sertifikati

Posedujemo sertifikate o uspešnom poslovanju za 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. godinu.,  kao i PREVECAL GOLD i PREVECAL PLATINUM sertifikat.

Pored sopljašnjih kontrola, svakodnevno sprovodimo i unutrašnje kontrole rada svih aparata na kojima se odrađuju analize. Rezultati koji dolaze do pacijenta strogo su i ozbiljno iskontrolisani od strane odgovornih lica.

KARTICE LOJALNOSTI

odnos zasnovan na poverenju

Postanite korisnik Kartice lojalnosti i iskoristite pogodnosti koje Vam donosi!

Kartice lojalnosti omogućavaju stalnim pacijentima popust od 10% na sve analize koje se mogu raditi u Srbolab laboratorijama. Kartica na sebi ima Vaše ime i prezime kao i jedinstveni ID broj preko kojeg vodimo Vaš zdravstveni karton kod nas.

Težimo da gradimo odnos zasnovan na poverenju sa našim pacijentima, stoga kartice lojalnosti predstavljaju naš vid zahvalnosti za poverenje koje nam već godinama ukazujete.

Srdačno,

Vaš Srbolab

loyalty_card