Najčešće postavljana pitanja

faq_srbolab

Šta se radi u biohemijskim laboratorijama?
Rade se testovi i analize koje zahteva lekar (možete ih uraditi i na lični zahtev) i koje su neophodne za dijagnozu, lečenje i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.

Da imate patronažnu službu za pacijente koji nisu u mogućnosti da dođu do laboratorije?
Naravno. Da bi sistem dobro funkcionisao i da bismo mogli da izađemo u susret svakom Vašem zahtevu poželjno je da nam se javite bar jedan dan unapred. Ukoliko je potrebna HITNA PATRONAŽA učinićemo sve što je u našoj moći da do Vas dođemo u najkraćem mogućem periodu.

Zašto tražite puno informacija o pacijentu?
Moramo biti sigurni da idetifikujemo svakog pacijenta po imenu, prezimenu, datumu rođenja, JMBG, adresi, broju telefona….. Vrednosti laboratorijskih analiza imaju različite referentne vrednosti u zavisnosti o pola i godina, te je neophodno da to znamo kako bi Vaš laboratorijski nalaz bio merodavan. Ukoliko lekar traži da se urade određene analize, mi moramo imati informacije o Vašem poslednjem obroku, kao i poslednjem terminu uzimanja lekova.

Na koji način se obrađuju i čuvaju podaci u laboratoriji?
Po Vašem dolasku u laboratoriju naše osoblje unosi sve Vaše podatke, uključujući i informaciju o lekaru koji Vas upućuje na analize. Svaki put ćete dobiti svoj jedinstven broj protokola kojim su obeleženi svi Vaši uzorci. Velika baza podataka nam omogućava da čuvamo sve Vaše rezultate i dugoročno, sistematski pratimo Vaše zdravstveno stanje.
Koliko dugo se čekaju rezultati?
Potrebno je različito vreme za različite laboratorijske analize. Većina rezultata se izdaje istog dana, dok je za neke analize potreban duži period od 2 – 3 dana (npr. urinokultura, koprokultura,..).

Kako mogu da preuzmem rezultate?
Rezultate Vaših laboratorijskih analiza možete preuzeti lično, ili putem e-maila i faksa. Saopštavanje rezultata telefonom izbegavmo zbog mogućnosti greške i pogrešne interpretacije.

Koliko dugo treba da se zadržim u laboratoriji?
Najčešće zadržavanje u laboratoriji je od 10-15 minuta. Za izvođenje nekih testova morate ostati duže ili Vam se zakaže ponovni dolazak u laboratoriju.

Da li treba da Vam kažem da nikada pre nisam radio testiranje iz krvi ili da sam nervozan zbog toga?
Molimo Vas da nam saopštite. Učinićemo sve da Vam bude ugodno i reći unapred sve što treba da očekujete od samog uzorkovanja. Danas su procedure vađenja krvi veoma jednostavne, bezbolne i brze.

Ako sam ranije vadio krv i ako je bilo otežano, da li treba da Vam napomenem?
Da, molimo Vas. Skrenite nam pažnju ukoliko ste imali bilo kakvih problema u prošlosti. Učinićemo sve da budete sigurni da će sve biti na najbolji mogući način urađeno.

Koliko krvi treba da se uzorkuje? Da li ću biti umoran posle vađenja krvi?
Količina krvi koju treba uzeti zavisi od broja analiza koje trebaju da se urade bilo na zahtev lekara ili Vaš lični zahtev. Moderna laboratorijska oprema nam omogućava da većinu analiza uradimo iz minimalne zapremine krvi. Upravo zato, Vi ćete se osećati dobro i nakon vađenja krvi i moći ćete da nastavite sa normalnim dnevnim aktivnostima.

Na koji način vodite računa o otpadu?
Naša laboratorija poštuje striktna pravila uklanjanja otpadnog materijal. Ova pravila obezbeđuju sigurnost u radu i zaštitu životne sredine. Kontaminiran laboratorijski otpad se po posebnim procedurama pakuje i transportuje na za to određeno mesto.