OBJAVIO Marijana Pajic | mar, 18, 2020 |

Samo dva po dva pacijenta mogu da ulaze u laboratoriju,

bez dužeg zadržavanja.

Sledeći pacijenti ulaze nakon što denzifukujemo prostor.

Molimo Vas poštujte mere zaštite zbog Vas samih i zbog nas!

TAGS: